Penghalang terkabulnya Do’a

Penghalang Terkabulnya Doa

Seseorang berkata kepada Ibrahim bin Adham:

‘Allah swt telah berfirman dalam kitab-Nya:

‘Berdoalah kalian kepada-Ku, nescaya Aku kabulkan doa kalian.’

(Al-Mu`min: 60)
”Sedangkan kami telah berdoa kepada Allah swt sekian lama namun tidak juga Allah swt kabulkan doa
kami.”
Maka beliau pun menjawab: “Hati kalian telah mati kerana sepuluh perkara:
Pertama    : Kalian mengenal Allah  namun tidak menunaikan hak-Nya.
Kedua        : Kalian membaca Kitabullah namun tidak mengamalkannya.
Ketiga        : Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah saw namun meninggalkan Sunnahnya.
Keempat    : Kalian mengaku memusuhi syaitan namun sepakat dengannya.
Kelima    : Kalian katakan kami cinta Jannah (surga) namun tidak beramal untuk itu.
Keenam    : Kalian katakan kami takut an-Naar (neraka) namun menggadaikan diri-diri kalian kepadanya (an-Naar).
Ketujuh    : Kalian katakan bahawa sesungguhnya kematian itu pasti (terjadi) namun kalian tidak bersiap-siap untuknya.
Kedelapan: Kalian sibuk dengan aib saudara-saudara kalian dan mencampakkan aib-aib diri sendiri.
Kesembilan: Kalian memakan nikmat Rabb kalian namun tidak mensyukurinya.
Kesepuluh: Kalian mengubur mayat-mayat saudara kalian dan tidak mengambil pelajaran darinya.

(Al-Hilyah, jilid 8 hal.15-16)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Doa, Ibadah, Ilmu, Renungan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s